Amdanom Ni

About Njord Wind Developments Ltd

Ffurfiwyd Njord Energy Ltd (NE) yn 2011 i ganolbwyntio ein cyfleoedd buddsoddi yn sector ynni gwynt y DU. Mae gan NE dros 30 o flynyddoedd o brofiad ar y cyd yn y sector ynni adnewyddadwy ac wedi ymwneud â chyflwyno mwy na 30 o geisiadau cynllunio'n dod i dros 500MW o ffermydd mewndirol a thros 100MW o ffermydd gwynt yn y môr.

Mae gan NE gefnogaeth Development Securities PLC, cwmnï eiddo yn y DU a restrir ar yr FTSE, i hyrwyddo prosiectau ffermydd gwynt maint canolig drwy'r broses gynllunio. Mae Development Securities yn gwmni eiddo a chwmni buddsoddi y mae'n brif amcan ganddo greu gwerth a thwf drwy ddatblygiad eiddo diriaethol ac adnewyddu ar draws y DU.