Cysylltwch â Ni

Diolch yn fawr iawn i chi am eich amser yn edrych ar y cynigion. Rydyn ni eisiau eich barn ar y cynlluniau hyn. Gallwch chi gymryd rhan drwy:

Ddod i'r arddangosfa gyhoeddus dydd Mawrth 16 Gorffennaf, 2pm - 7pm yn Church House, Llangurig, SY18 6SG

Ffonio'r llinell wybodaeth gymunedol ar 0203 432 3171 (9am - 5.30pm)

Cysylltu â ni drwy e-bost brynblaen@moblake.com