Croeso i'r datblygiadau diweddaraf ar Fferm Wynt Bryn Blaen i'r gogledd o Langurig ym Mhowys.

Mae Fferm Wynt Bryn Blaen Cyf yn cynnig adeiladu chwe thyrbin 3-Mega-Wat ar dir i'r gogledd o bentref Llangurig ym Mhowys. Rhagwelir y bydd y fferm wynt yn cynhyrchu digon o ynni i gwrdd â gofynion cyfartalog ynni dros 9,000 o gartrefi.(1) homes.

(1) http://www.renewableuk.com/en/renewable-energy/wind-energy

  Lleoliad y Safle

Mae'r cynigion ar gyfer Fferm Wynt Bryn Blaen Cyf yn cynnwys chwe tyrbin gwynt 3-Mega-Wat ar dir i'r gogledd o Langurig ym Mhowys.Newyddion

Cyhoeddi Arddangosfa Gyhoeddus

Rydym am glywed eich barn ac yn cynnal arddangosfa gyhoeddus o'r cynlluniau. Bydd y digwyddiad hwn yn digwydd ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2013, yn Church House, Llangurig, SY18 6SG rhwng 2pm - 7pm.. . . . Read more