Newyddion

Yr wybodaeth ddiweddaraf

Dewch yn ôl yma'n aml i gael y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chynnydd gyda'r cais cynllunio.

Cyhoeddi Arddangosfa Gyhoeddus Gorffennaf 2013

Mae Fferm Wynt Bryn Blaen Cyf eisiau cael eich mewnbwn ac mae'n cynnal arddangosfa gyhoeddus o'r cynlluniau. Bydd y cynigion yn cael eu harddangos ar:

Ddydd Mercher 17 Gorffennaf 2013 rhwng 2pm-7pm
yn Church House,
Llangurig,
SY18 6SG

Bydd aelodau o'r tîm datblygu ar gael i drafod ein cynlluniau gyda chi ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.